Om os

Bestyrelsen

Hans Jørn klausen

Formand

Uffe Jensen

Vandværkspasser

René Holmblad

Kasserer 

Vores forsyningsområde

Vi er et privat andelsejet vandværk beliggende på det sydøstlige Lolland nær byen Nysted. Vandværket forsyner området Vantore og Tågense, et område med både helårshuse, sommerhuse og landbrug.

Regnsskabsfører - c/o adresse

Vantore Tågense Vandværk 
c/o Lisbet Pejter Andersen
Åvænget 1, Toreby
4891 Toreby L

CVR nr. 42193011

Om Vandværket

Vi har i 2018 opsat en hjertestarter på vandværket.