Drift

Pt ingen driftforstyrelser på forsyningenettet

Mulige forstyrelser på vandforsyningen:
- Strømsvigt
- Ledningsbrud
- Teknisk fejl på vandværket
- Lokal vandforurening 

 

Logbog 2022

16. juni 2022, ca. kl. 10.00, strømafbrydelse på vandværket, der åbnes for vand fra Nysted vandværk. Vores eget vandværk, i drift igen efter ca. 2 timer.

28. Juli, ca. kl. 14.00, ledningsbrud på Våsenvej 1A. Et skriv på Facebook om driftforstyrelse. En reparation nødvendig og ledningsbrudet blev hurtigt løst.