Drift

Pt ingen driftforstyrelser på forsyningenettet

Mulige forstyrelser på vandforsyningen:
- Strømsvigt
- Ledningsbrud
- Teknisk fejl på vandværket
- Lokal vandforurening