Kontakt

Ved vandbrud mv kontakt  
Uffe Jensen tlf. 21 97 30 968

Mail adresse: Krogsvej6@gmail.com 
 

Alle gravetilladelser igennem ledningsejeregister LER
 

Ønsker andelshavere af Vantore-Tågense-Vandværk at
modtage invitation til generalforsamling og anden relevant information,
så send mail til:

Mail adresse: vantorevand@gmail.com
 

Der afholdes generalforsamling 2023 fredag den 14. marts kl. 18.30 på the Cottage i Nysted. Der udsendes invitation over mail til andelshavere.